BURGEMEESTER SÊ DANKIE AAN BETALERS

Die Raad wil die belastingbetalers en verbruikers van munisipale dienste in Mosselbaai van harte bedank vir die wyse waarop hulle hul finansiële verpligtinge teenoor die Munisipaliteit nakom, en verseker dat Mosselbaai finansieel steeds een van die gesondste plaaslike owerhede in Suid-Afrika bly, sê die Uitvoerende Burgemeester, Raadsdame Marie Ferreira.

“Die Munisipaliteit het in die 2012/2013-boekjaar weer eens ‘n gesonde koers van 97,3% vir die invordering van inkomste uit belasting en dienstegelde gehandhaaf danksy die positiewe betaalkultuur van ons dorp se inwoners.

“Dit is die regte ding om te doen om te betaal vir die dienste wat ‘n mens ontvang en te verseker dat die dorp se infrastruktuur onderhou en vernuwe word, en ek wil regtig my en die Raad se dank en waardering uitspreek vir die wyse waarop ons belastingbetalers en gebruikers van dienste hul verpligting nakom.

“Dit stel die Munisipaliteit ook in staat om van die hoogste diensleweringsvlakke in Suid-Afrika te handhaaf, en die dorp in die algemeen in die toestand te hou waarvoor die Raad gereeld komplimente van letterlik orals uit Suid-Afrika asook uit ander dele van die wêreld ontvang,” het sy gesê.
Die Burgemeester het gesê die swak betaalkultuur is een van die hoofoorsake van swak dienslewering en diensleweringsproteste in ander dele van die land. Wanneer die invordering van inkomste tot minder as 90% daal, begin dit reeds ‘n nadelige effek hê op ‘n munisipaliteit se vermoë om basiese dienste te lewer en infrastruktuur soos water-, riool-, pad- en elektrisiteitsnetwerke te onderhou. Daar is egter baie munisipaliteite waar die jaarlikse inkomste-invordering tussen 30% en 40% beloop.

Volgens die Burgemeestersoorsig in die Munisipaliteit se 2013-jaarverslag het die Munisipaliteit in dié boekjaar minimum-diensleweringsvlakke van onderskeidelik 100%, 96%, 86%, 92% en 92% ten opsigte van waterverskaffing, riooldienste, elektrisiteit, vullisverwydering en behuising gehandhaaf. Die persentasies word geaffekteer deur die feit dat dit ook dienslewering in informele nedersettings insluit.

Die Munisipaliteit se 2013-jaarverslag kan op die Munisipaliteit se webwerf by http://www.mosselbay.gov.za besigtig word.

• Harry Hill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *