BUSINESS FOCUS – THE FLOWER BOX

unnamed (1) unnamed (2) unnamed (3) unnamed

As jongman, het ek altyd ‘n passie gehad vir tegnologie en elektrisiteit, waar wetenskap later ook ‘n passie geword het. My laaste skooljaar by die Punt Hoërskool in Mosselbaai, het ek besluit om my droom, om elektrisiën te word, bewaarheid, en het aansoek gedoen by ‘n elektriese maatskappy. My ma, wat ook my inspirasie is, het my aangemoedig om te volhard in dit wat ek graag wou doen. Alhoewel sy ‘n enkelouer is, was dit nie altyd maklik vir haar nie, maar ek en my sussie kon nog altyd staatmaak op haar. Na ‘n jaar by die maatskappy het ek aansoek gedoen om ‘n beurs by die Suidkaap Kollege om Elektries te studeer. In my tweede jaar op Kollege het ek aansoek gedoen by die PetroSA COE as Elektriese student. Hier het deure vir my letterlik begin oopgaan.

Gedurende my vlak 2, het ek en 2 mede kollegas deelgeneem aan die Nasionale CHIETA kompetisie vir ambagsmanne en vroue. Die kompetisie het plaasgevind by NESCA in die Noord-Wes. Dit was ‘n tawwe kompetisie maar weens my passie vir die ambag het ek deurgetrek en tweede prys behaal. Met die prysgeld wat ek gewen het en nog spaargeld wat ek bymekaar gemaak het met die PetroSA “ Shutdown” 2013 het ek besluit om my moeder se droom te bewaarheid om eendag haar eie bloemiste winkel te hê. Op 20 Januarie 2014 het die deure van my ma se bloemiste, FLOWERBOX geopen.

Baie dankie aan PetroSA Centre of Excellence vir sulke geleenthede, asook my moeder Karen Fourie, opleidings beampte (Mr Nolan Arends) asook my mede studente vir hul ondersteuning en bystand.
Moet nooit moed opgee nie, glo in jou drome en dat alles altyd moontlik is met die Here aan jou kant.

—oOo—
Christo Fourie, Level 3 Electrical Learner at the PetroSa Centre of Excellence.

I always had a passion to work with technology, and it was my dream to become an electrician. Later as I grew older, I discovered that science also became a passion of mine. During my last year at school (Point High School, Mossel Bay) I decided to apply for a job at an Electrical company. With great encouragement and support from my mother, Karin Fourie it was easy. After a year at the company I applied for a bursary at the South Cape College, the PetroSA Centre of Excellence advertizing for Learnerships in Electrical and I applied. My application was successful!
Here my story begins: Last year, the CHIETA had a National CHIETA competition for different trades where two colleagues (also learners) and I took part in. This was extremely stressful but due to my passion for the trade it went well and I won second prize in this competition.

I saved the money and in September 2013, PetroSA had a Shutdown where, we as learners also got the opportunity to take part in and due to the extra hours we worked, received extra on our allowances. With my savings I decided to make my mothers dream a reality to have her own florist.

On 20 January 2014, we opened the doors of FLOWERBOX. Thank you to PetroSA Centre of Excellence for the opportunities where we as the community and leaders of the future can start to live out our dreams.

A big thank you to my mother, Karen Fourie my inspiration, my trainer, Mr Nolan Arends for his support, by believing in me, as well as my colleagues for their support.
My Message: Don’t ever give up, believe in your dreams and know that all things are possible if you have God on your side. •

The Flower Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *