MUNISIPALITEIT KRY VIERDE SKOON OUDIT

Die Mosselbaaise Munisipaliteit het ‘n skoon oudit vir die 2015-boekjaar behaal, die vierde agtereenvolgende jaar dat die Munisipaliteit die prestasie kon behaal.

“Die vierde agtereenvolgende skoon oudit bevestig weer eens die Mosselbaaise Munisipaliteit se reputasie as een van die beste bestuurde munisipaliteite in die land. Dit is ‘n prestasie wat tot dusver deur slegs ‘n handjievol uit Suid-Afrika se 278 munisipaliteite behaal is.

“Dit is ‘n streng oudit wat nie net ‘n finansiële oudit is nie, maar ook bestuurspraktyke, prestasiebestuur en voldoening aan wetgewing dek. Die getuig dus van die Munisipaliteit se volgehoue finansiële gesondheid asook goeie bestuur en die toewyding en deeglikheid van die munisipale werkerskorps.

“Ek wil van die geleentheid gebruik maak om my Raad, die Munisipale Bestuurder, dr Michele Gratz, haar bestuurspan en elke werknemer van harte te bedank vir hierdie puik prestasie. Dit getuig van harde en deeglike werk en ‘n spanpoging soos min.”

‘n Munisipaliteit kan een van vyf oudit-opinies, van baie goed tot baie sleg, van die Ouditeur-Generaal kry, naamlik ‘n ongekwalifiseerde oudit sonder enige ander sake (‘n skoon oudit), ‘n ongekwalifiseerde finansiële oudit met beklemtoonde sake, ‘n gekwalifiseerde oudit (opinie kan nie gegee word oor die finansiële state in hul geheel nie weens onreëlmatighede of onakkuraathede), ‘n afwysing (‘n opinie kan nie gegee word nie oor die finansiële state in hul geheel nie omdat die state nie voldoende voltooi is nie), en ‘n negatiewe opinie omdat die finansiële state nie ‘n korrekte weerspieëling is van hoe die munisipaliteit sy finansies bestuur het nie).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *