WIE MOET BEWYS DAT DIE WATERMETER NIE WERK NIE?

“Ek probeer baie hard om my waterverbruik te verminder, en oor die laaste jaar was dit baie laag. My munisipale waterrekening het egter oor die laaste drie maande meer as verdriedubbel. Ek het geweet dit kan nie reg wees nie en die rekening by die munisipaliteit bevraagteken. Hulle antwoord was dat dié verbruik volgens my watermeter korrek was, en dat ek moet betaal of my watervoorsiening word afgesny. My enigste verduideliking hiervoor is dat die watermeter nie werk nie. Maar wie se verantwoordelikheid is dit om dit vas te stel?”

Ons howe moes onlangs ‘n soortgelyke stel feite in die saak van Euphorbia (Pty) Ltd t/a Gallagher Estates v City of Johannesburg oorweeg. In dié saak het die applikant (Gallagher Estates) die munisipaliteit vir miljoene rande gedagvaar, wat die munisipaliteit op hul beurt beweer het aan hul verskuldig was weens water- en rioolkostes aangegaan deur Gallagher Estates. Gallagher Estates se reaksie hierop was dat die kostes wat die munisipaliteit wou invorder gebaseer was op ‘n foutiewe watermeter en hierdie bedrae gevolglik nie regtens verskuldig was nie.

Een van die kwessies voor die hof was of die plig om te bewys dat ‘n verkeerde rekening aan die verbruiker gestuur is by die verbruiker lê, en of die bewyslas dat die verbruiker die regte rekening ontvang het, by die munisipaliteit lê.

In dié saak is bevind dat Gallagher Estates regtens nie toegelaat was om die meter te verwyder en te toets nie, omdat die munispaliteit dié reg voorbehou het. Dienooreenkomstig, omdat die applikant nie die nodige inligting gehad het om te kon bewys dat die meter nie in behoorlike werkende toestand was nie – te wyte daaraan dat slegs die munisipaliteit regtens daarop geregtig was om die meter te verwyder en te toets – sou dit regtens onregverdig wees om die applikant verantwoordelik te hou vir ‘n bewys dat die meter nie behoorlik gewerk het nie. Dit sou inteendeel vir die munisipaliteit baie makliker wees om te bewys dat die meter gewerk het, as wat dit vir die verbruiker sou wees om te bewys dit het nie.

Uit hierdie saak kan afgelei word dat sou daar twis met ‘n munisipaliteit ontstaan ten opsigte van ‘n watermeter, dit nie die verbruiker se verantwoordelikheid is om te bewys dat die bedrae in ‘n rekening aangebring verkeerd is of gebaseer is op ‘n foutiewe meter nie. Dit is eerder die munisipaliteit se verantwoordelikheid om eerste te bewys dat die kostes korrek is en gebaseer op ‘n werkende meter. As ‘n verbruiker die beweerde verbruik bevraagteken en ‘n navraag rig, rus die las op die munisipaliteit om die saak te ondersoek, asook indien nodig, die toestand van die meter te bevestig en/of dat die beweerde verbruik korrek is.

In jou geval stel ons voor dat jy ‘n formele navraag aan die munisipaliteit rig om die meter te ondersoek, en sou die munisipaliteit nie gehoor gee aan jou versoek nie, jy die munisipaliteit deur middel van jou prokureur in kennis stel van hul verantwoordelikheid om dit te doen, soos uiteengesit in bovermelde saak. (Oosthuizen, Marais en Pretorius Inc. – 044 601 6900)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *