MUNISIPALITEIT MAAK JEUG BEWUS OOR DWELMS, BENDES

Die Mosselbaaise Munisipaliteit het van 11 Maart tot 15 Maart 2015 in oorleg met Alcohol and Drug Concerns Cape asook die Departement van Korrektiewe Dienste van Mosselbaai en ander instansies ‘n suksesvolle bewusmakingsveldtog vir die jeug oor dwelmmisbruik en bendebetrokkenheid aangebied.
Die doel van die veldtog was om die gemeenskap, veral die jeug, in te lig oor die risiko’s en nagevolge van bendebetrokkenheid en dwelmmisbruik.

Die veldtog het besoeke, aanbiedings en uitreikaksies by Mosselbaai Korrektiewe Dienste, Uitbreidings 8 en 13, Groot Brakrivier en Herbertsdale behels. Dit is deur die Landelike Ontwikkelingskantoor van die Munisipaliteit geïnisieer.

Die Alcohol and Drug Concerns Cape-groep, ‘n groep wat uit oud-bendelede en oud-dwelmverslaafdes bestaan, en in die Pollsmoorgevangenis asook onder bendelede op die Kaapse Vlakte werk, is by die veldtog betrek.
Die veldtog het begin met ‘n besoek aan Mosselbaai Korrektiewe Dienste waar 400 jeugdiges toegespreek is met behulp van skyfie-aanbiedings asook persoonlike getuienisse deur die lede van die Alcohol and Drug Concerns Cape-groep.

Dit is gevolg deur byeenkomste oor die volgende paar dae by die Nativity Kerk in Uitbreiding 13, die Groot Brakrivier Sekondêre Skool, waar Graad 11- en 12-leerders toegespreek is, ‘n aandbyeenkoms in die VGK-kerksaal in Uitbreiding 8, en daarna ‘n besoek aan die Laerskool Herbertsdale. Deur-tot-deur besoeke is ook in Herbertsdale gedoen, en pamflette met inligting oor dwelms is daar versprei.

Alcohol en Drug Concerns Cape het veral ‘n groot impak gehad deurdat lede van die groep hul persoonlike ervaring van dwelms, alkohol en bendes kon deel. Hulle waarskuwing was duidelik dat dwelms, alkohol en bendes nie die moeite werd is nie, en lewens verwoes.

Die Munisipaliteit wil graag mnr. P Busch (Hoof: Mosselbaai Korrektiewe Dienste) bedank vir die waardevolle bydrae wat die Departement Korrektiewe Dienste gemaak het. Die veldtog sou ook nie ‘n sukses gewees het sonder die deelname van die Groot Brak Sekondêre Skool, die Holy Nativity-gemeente, die Herbertsdale Council of Stakeholders asook die Gemeenskapspolisiëringsforum van Herbertsdale, die VGK-Kerk Mosselbaai en die Christelike Afhanklikheidbediening (CAB) nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *